THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018!

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018!
Thông báo đến toàn thể nhân viên, quý khách hàng và đối tác về việc nghỉ Tết Dương Lịch 2018.
THÔNG BÁO
(V/v Nghỉ Tết Dương Lịch 01/01/2018)
Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty VIỆT AN thông báo đến toàn thể nhân viên về lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau :
1. Thời gian nghỉ:
– Nghỉ Tết Dương lịch: 01/01/2018 (ngày thứ Hai)
– Đi làm lại bắt đầu từ ngày 02/01/2018 (sáng thứ Ba)
2. Trách nhiệm các Phòng ban:
– Phòng Kinh Doanh: Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối Tác về lịch nghỉ Tết của Công ty để không bị ảnh hưởng việc đặt hàng và giao dịch của Khách hàng / Đối Tác.
– Bộ phận Văn phòng: Tất cả nhân viên phải thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình. Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện,
cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ Tết.
– Bộ phận Kho: Phải có trách nhiệm bảo quản hàng hóa, sắp xếp xe và hàng hóa gọn gàng, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng…. trước khi khóa niêm phong cửa Kho.
Thủ kho có trách nhiệm lập biên bản bàn giao và niêm phong cho Bộ Phận Thu Mua ở kho hàng tại trụ sở Tân Bình.
Yêu cầu các Bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.
Giám Đốc
(Đã ký )

Leave a Comment